Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator

Skogen kan ge bränsle åt Sveriges transporter

Det är dags att sluta använda etanol och biogas och i stället övergå till biodrivmedel som utvinns ur vedämnen – metanol och DME. Det säger Kungliga Vetenskapsakademien i en ny rapport.

Kungliga Vetenskapsakademiens energiutskott presenterar i dag rapporten Biodrivmedel – nu och i framtiden, i vilken det hävdas att det är dags att lämna vad som kallas första generationens biodrivmedel. Med det menar man drivmedel baserade på sockerrör, majs och raps. För att minska växthuseffekten är det enligt rapporten nödvändigt att övergå till biodrivmedel som kommer ur utvinning av vedämnen i växter.

 – Det är inte långsiktigt hållbart att producera biodrivmedel av raps och sockerrör. De behövs för världens växande behov av mat. Det är däremot av större intresse att finna teknik för att nyttja vedämnen i olika slags växter, så kallade andra generationens drivmedel, säger Rickard Lundin, ordförande i energiutskottets Norrlandsprojekt.

 Nyckeln till långsiktig hållbarhet är enligt Kungliga Vetenskapsakademien ökad energieffektivitet och därför är metanol och DME (dimetyleter), som kan utvinnas ur svartlut som är en restprodukt vid massa- och pappersindustrin, överlägsna både etanol och biogas. Metanol och DME anses i princip kunna ersätta dagens bensin och diesel i Sverige, enligt rapporten. Dagens satsningar på biogas och etanol påverkar endast marginellt utvecklingen av alternativ till fossila drivmedel, hävdas det i rapporten. Den teoretiska tillgången på biogas är för liten och det krävs effektivare processer för produktion av etanol för att ens komma i närheten av en fullständig övergång från fossila drivmedel till biodrivmedel. Med sina stora tillgångar på skogsbiomassa skulle Sverige kunna bli självförsörjande på biodrivmedel. För att minska beroendet av svartlut studerar man alternativa processer där man utnyttjar skogsråvara direkt.

När det gäller personbilar anses det allra bästa alternativet vara laddhybrider som blandar el och metanol i stället för el och bensin eller diesel. Forskarna påpekar även möjligheten att använda metanol i stället för vätgas i elbilar med bränsleceller. ”Satsningen på hybridfordon där metanol producerad från icke-fossil energi utgör drivmedel kan vara den snabbaste vägen i avvecklingen av fossila drivmedel för transporter på land”, är slutsatsen i rapporten.

Läs hela rapporten.