Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator

Studie: Skrota bilar i förtid inte optimalt

Att införa en snabbare utskrotning av äldre personbilar är en pågående diskussion, något som IVL och Chalmers precis studerat närmare. De konstaterar att nackdelarna väger för tungt mot fördelarna och att det därför inte är motiverat.

Chalmers Industriteknik och IVL Svenska Miljöinstitutet har gemensamt studerat för- och nackdelar med en skrotningspremie för personbilar. Man har räknat på olika scenarier där en genomsnittlig bensin- eller dieselbil skrotas i förtid och byts ut till elbil. Forskningsprojektets beräkningar visar att det finns både fördelar och nackdelar.

Till fördelarna hör säkrare trafik och lägre utsläpp, till nackdelarna hör ett ökat behov av värdefulla material och att nya komponenter måste tillverkas. De värdefulla materialen är bland annat litium och kobolt, som återfinns i elbilars batterier.

– I våra beräkningar utgår vi från att EU kommer införa strängare krav på återanvändning och återvinning av bilar och komponenter. Vi har också gjort bedömningar av framtida utveckling av batteriet, säger Klas Hedvall på Chalmers Industriteknik i ett pressmeddelande.

De menar att det är positivt att produkter återanvänds, men att det i det här fallet förlänger cirkulationstiden då materialen i bilar är uppbundna i decennier, tills de skrotas/återvinns. Fördelen med elbilsbatterier är att de kan användas som exempelvis energilager många år efter att de använts i bilar. Men det är alltså här som man menar att behovet av nya komponenter skulle bli för stort om man i förtid skrotar äldre personbilar.

– Graden av återanvändning av material i fordon är relativt låg om man betraktar systemet som helhet. Effekten av en förtida utskrotning skulle bli ett ökat behov av material, och i slutänden högre förluster av värdefulla ämnen. Samtidigt är elektrifieringen nödvändig, säger Klas Hedvall, som rekommenderar bilköpare att välja eldrivet när det passar ens behov.

Hur som helst landar slutsatsen i att det inte är önskvärt med en snabbare utskrotning med tanke på kostnaderna, menar Chalmers och IVL. Ur ett EU-perspektiv är det dessutom osäkert om en förtida utskrotning i ett enskilt land skulle påverka de samlade utsläppen inom hela EU. De betonar också vikten av att styra bilköpen från politiskt håll.

– När bilar väl satts på marknaden är de kvar i decennier och svåra att avveckla i förtid, säger Mats-Ola Larsson, mobilitetsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.