Foto: Martin Palm

Svalt intresse för elcyklar sedan premien togs bort

Elcyklar var tidigare berättigade statlig subvention, något som ledde till köphysteri. Numera finns inte det ekonomiska stödet och elcyklarna har plötsligt blivit ointressanta.

Under 2018 kunde man få ekonomiskt stöd av regeringen om man valde att köpa en elcykel. Upp till en fjärdedel av inköpspriset, eller till ett maxbelopp av 10 000 kronor.

Efterfrågan på elcyklar var stor, pengarna som var avsatta för subventionerna tog slut under hösten samma år. Då hade nära 100 000 personer fått bidrag för att ha köpt elcykel.

När försäkringsbolaget If under våren 2018 genomförde en undersökning var elcykeln populär. Närmare 30 procent svarade att man funderade på att köpa en.

Men i år har subventioneras inte köp av elcyklar. När If återigen har genomfört en undersökning är bilden en annan än tidigare. Nu svarar endast fem procent av de 3 516 tillfrågade att de funderar på att köpa en elcykel till fullpris under 2019. Dock säger sig 15 procent fortsatt vara intresserade av en elcykel – om det ekonomiska stödet återinförs.