Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Bilden är från vårt test där vi ställer elbilen Tesla Model X Long Range mot laddhybriderna Audi Q7 60 TFSI e quattro och BMW X5 xDrive45e. I bakgrunden ses det nedlagda kärnkraftverket Barsebäck i Skåne.Bilden är från vårt test där vi ställer elbilen Tesla Model X Long Range mot laddhybriderna Audi Q7 60 TFSI e quattro och BMW X5 xDrive45e. I bakgrunden ses det nedlagda kärnkraftverket Barsebäck i Skåne.Bilden är från vårt test där vi ställer elbilen Tesla Model X Long Range mot laddhybriderna Audi Q7 60 TFSI e quattro och BMW X5 xDrive45e. I bakgrunden ses det nedlagda kärnkraftverket Barsebäck i Skåne.
Bilden är från vårt test där vi ställer elbilen Tesla Model X Long Range mot laddhybriderna Audi Q7 60 TFSI e quattro och BMW X5 xDrive45e. I bakgrunden ses det nedlagda kärnkraftverket Barsebäck i Skåne. Foto: Patrik Lindgren

Svenska klimatbonusbilar: 46 miljarder kronor riskerar hamna i utlandet

Svenska systemet med klimatbonusbilar är inte enbart en ekonomisk förlust, beräkningar av Chalmers Industriteknik visar att det även är en miljömässig förlust.

En ny rapport från Chalmers Industriteknik, som presenteras i 2030-kalkylatorn som tagits fram på initiativ av Kvdbil, visar att var tredje nyregistrerad klimatbonusbil i Sverige exporteras efter i genomsnitt två år. Klimatbonusbilar är elbilar, laddhybrider och gasbilar med inga eller låga utsläpp som av staten subventioneras med upp till 60 000 kronor, ett belopp som nästa år ökar till 70 000 kronor samtidigt som maxgränsen för subventionsberättigande sänks från 70 till 60 gram koldioxid per kilometer.
Den stora andel klimatbonusbilar som fraktas till utlandet innebär att Sverige har gått miste om utsläppsminskningar på närmare 200 000 ton (200 miljoner kilo) koldioxid sedan dagens bonus-malus-system togs i bruk i mitten av 2018. Det motsvarar utsläpp från all biltrafik i Sverige under en vecka.
Fortsätter exporten i samma takt kommer Sverige att 2030 ha gått miste om utsläppsminskning på sex miljoner ton (6 miljarder kilo) koldioxid vilket enligt Chalmers Industriteknik motsvarar 34 utsläppsfria biltrafikdagar årligen.

– För varje dag som går försenas omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta. Stoppas inte exporten kommer det bli mycket kostsamt, både för klimatet och för Sveriges skattebetalare, säger Lars Nykvist, vd Kvdbil.

Enligt kalkylerna är en exporterad klimatbonusbil inte lika miljövänlig som en klimatbonusbil som stannar kvar inom Sveriges gränser. Det beror helt enkelt på att den svenska elproduktionen är betydligt mer miljö- och klimatvänlig än den genomsnittliga elproduktionen ute på europeiska kontinenten.

– Det är elmixen som avgör hur ren elbilen är. I Sverige har vi en elmix som innebär låga koldioxidutsläpp, men ute i Europa där mycket av elproduktionen kommer från kol och olja är klimatvinsterna inte lika stora. Om bilarna stannar kvar i Sverige skulle vi inte bara minska våra egna utsläpp utan också de globala utsläppen, säger Jakob Lagercrantz, vd 2030-sekretariatet, som har varit delaktig i analysarbetet.

Klicka på bilden för större format.Klicka på bilden för större format.Klicka på bilden för större format.
Klicka på bilden för större format. Foto: Kvdbil

Åtskilliga miljarder kronor försvinner ur landet
Men det är inte bara miljövinsten som minskar vid fortsatt stor export av svenska klimatbonusbilar, även ekonomiskt är det är en förlust för Sverige och landets skattebetalare. Chalmers Industriteknik har räknat fram att om det fortsätter som i dag försvinner 45,8 miljarder kronor till utlandet.

– Dagens system är ineffektivt och inte vad klimatet behöver. Det är dags att sätta stoppa för miljardrullningen, säger Lars Nykvist.

* Siffrorna består i kostnader/utsläpp som redan uppstått.* Siffrorna består i kostnader/utsläpp som redan uppstått.* Siffrorna består i kostnader/utsläpp som redan uppstått.
* Siffrorna består i kostnader/utsläpp som redan uppstått. Foto: Kvdbil

Nytt förslag: Återbetalningsskyldighet
Regeringen har i en så kallade promemoria (PM) lagt fram ett förslag om att klimatbonusbilar registrerade från och med den 1 januari 2021 och som avregistreras inom en tidsperiod av fem år, av annan anledning än skrotning, ska göra första ägaren återbetalningsskyldig. Dock anses en lagändring av denna typ ha för långsam effekt.
För att få till en mer kraftfull effekt förespråkar en del en lagändring som även fungerar retroaktivt, vilket skulle innebära ytterligare sänkning av koldioxid i Sverige på 700 000 ton i Sverige och att 2030-målet för svenska biltrafiken nås 2031, ett år för sent. Sett i ett globalt perspektiv skulle besparingen nå upp till 280 000 ton koldioxid, samtidigt skulle statens utgifter bli lägre, 920 miljoner kronor i stället för tre miljarder kronor.

– Det räcker inte med ett regelverk som har till syfte att minska exporten av kommande generationer miljöbilar. Ska klimatmålet nås måste vi agera här och nu och då krävs ett system som gäller retroaktivt. Dessutom motiveras inte utbyggnaden av laddinfrastruktur i Sverige, om en så stor andel laddbara bilar försvinner ur landet, säger Lars Nykvist.

Svenskar mot dagens system
I samband med Chalmers Industritekniks beräkningar har Kvdbil låtit genomföra en Sifo-undersökning om svenskars inställning till export av svenska klimatbonusbilar. 1 033 personer mellan 18 och 79 år, som representerar rikets demografi, har i början av september månad fått frågor vars svar tydligt visar att en kraftig majoritet är mot nuvarande system. 74 procent anser att det är fel att klimatbonusbilar exporteras ut ur Sverige och 79 procent menar att den som mottagit bonus, det vill säga den statliga subvention som utbetalades vid köp av klimatbonusbil, ska bli återbetalningsskyldig om bilen exporteras till utlandet inom en femårsperiod.

I början av året beslutade Kvdbil, som en av Sveriges största företag för bilförmedling, att sluta med export av svenska miljöbilar till utlandet.