Foto: Seighean

Svenska klimatdebattörer vill stoppa motorvägsbyggen

Stoppa bygget av motorvägar och flygplatser, avveckla subventionerna för fossila bränslen och skärp klimatmålen ytterligare. Det är åtgärder som regeringen måste prioritera nu, skriver 19 företrädare för den svenska klimatrörelsen i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

I debattartikeln går Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen, Peter Westman, biträdande generalsekreterare Världsnaturfonden WWF, Frode Pleym, chef för Greenpeace Sverige och 16 andra tongivande klimatdebattörer ut med en checklista som de anser att regeringen måste agera på.

De anser att man redan tagit flera nödvändiga klimatåtgärder i och med januariavtalet med Centerpartiet och Liberalerna, men att det krävs betydligt mer. Med ett totalt utsläpp som i genomsnitt minskat med en halv procent de senaste åren är vi långt ifrån löftet om sex procent per år, skriver man.

Det handlar särskilt om tre åtgärder som regeringen måste inkludera i sin handlingsplan:

”Stopp för utbyggnad av klimatskadlig verksamhet”

De 19 klimatdebattörerna anser att vi inte når de önskade minskningarna av utsläpp på grund av att det görs för stora investeringar i verksamheter som går stick i stäv med löftet. Samtidigt satsas det för lite på sådant som främjar klimatet, anser man.

Mer specifikt handlar det om att stoppa utbyggnad av motorvägar, flygplatser samt infrastruktur för utvinning, transport, förädling och förbränning av klimatskadliga bränslen. Det ska även göra att stödet för investeringar som tar branscher mot nollutsläpp ökar.

”Avveckla de klimatskadliga subventionerna”

Som andra åtgärd vill de se att subventionerna för fossila bränslen, som årligen uppgår till 30 miljarder kronor, ses över och fasas ut omgående. Regeringen har meddelat att några av skattelättnaderna ska avvecklas, men det krävs mer.

Januariavtalet innehåller inga garantier om att det kommer att ske.

”Skärpning av Sveriges klimatmål”

Den tredje åtgärden är att skärpa klimatmålen ytterligare. Företrädarna anser att det av riksdagen tagna klimatmålet till 2045 inte är tillräckligt ambitiöst för att vara i linje med Parisavtalet, som kom till efter och syftar till att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

I stället för att nå nollutsläpp 2045 vill de att Sverige ska vara där redan 2030. Det skulle kräva en årlig minskning med cirka tio procent. På så sätt skulle Sverige kunna bli en förebild för - och bidra med lösningar till – resten av världen, anser man.

Samtliga författare till debattartikeln är Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen, Peter Westman, biträdande generalsekreterare Världsnaturfonden WWF, Frode Pleym, chef Greenpeace Sverige, Johan Pettersson, generalsekreterare Oxfam, Georg Andrén, generalsekreterare Diakonia, Mattias Goldmann, vd tankesmedjan Fores, Tove Ahlström, vd tankesmedjan Global utmaning, Robin Holmberg, ordförande Push Sverige, Alexandra Davidsson, generalsekreterare Medveten konsumtion, Per-Anders Jande, ordförande Svensk mat- och miljöinformation, Mikael Sundström, ordförande Jordens vänner, Karin Sundby, ordförande Klimatriksdagen, Gunnela Ståhle, ordförande Vi konsumenter, Lovisa Roos, ordförande Fältbiologerna, Pia Björstrand, talesperson Klimataktion, Julia Qwist, ordförande Latinamerikagrupperna, Catarina Rolfsdotter-Jansson, talesperson Föräldravrålet, Pella Thiel, ordförande, Omställningsrörelsen samt Rafael Altez Calderon, ordförande Den gulliga folkrörelsen.