Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Essingeleden i Stockholm.
Essingeleden i Stockholm.
Essingeleden i Stockholm.
Essingeleden i Stockholm. Foto: Mattias Rabe / Expressen Lifestyle

Sverige behöver förbättra luftkvaliteten ännu mer

Luftkvaliteten i vårt avlånga land är bättre än i många andra länder men det finns fortfarande mycket som kan göras för att förbättra den ytterligare. Uppskattningsvis dör flera tusen människor i förtid på grund av just luftföroreningar.

Mätningar från alla Sveriges kommuner från förra året har inkommit till Naturvårdsverket som har sammanställt all data. Det visar att mycket arbete kvarstår för att uppnå en bra luftkvalitet, framför allt i våra städer.

Halterna av kvävedioxid (NO2), som mestadels kommer från fordonstrafikens avgasutsläpp, har under 2020 och 2021 överskridit miljökvalitetsnormens värden enbart i Umeå kommun. En klar förbättring jämfört med åren 2018 och 2019 då normvärdena överskreds i fem respektive sju kommuner.

När det kommer till partiklar så använder man sig av två mätvärden, dels PM2,5 och dels PM10 som står för partikelmassa 2,5 respektive partikelmassa 10. Siffran är ett mått i mikrometer och PM2,5 är alltså värdet för partiklar som är mindre än 2,5 mikrometer i diameter och PM10 står för partiklar med en storlek på upp till 10 mikrometer i diameter. PM2,5 är den mer hälsovådliga av de två eftersom de är så väldigt små och kan nå långt in i våra andningsorgan och därmed ge negativa hälsoeffekter på både lång och kort sikt.

Som det ser ut i dag ligger alla Sveriges kommuner under riktvärdena för PM2,5 och klarar miljökvalitetsnormen. Men då ska tilläggas att normen baseras på EU:s gränsvärden och de ligger högre än det svenska miljömålet. Flera svenska städer klarar inte de hårdare satta kraven på miljömålen. Världshälsoorganisationen, WHO, skärpte sina rekommenderade värden under 2021 och nu förs det diskussioner inom EU om att hårddra gränsvärdena för luftkvaliteten.

När det gäller värdet PM10 så har Sverige haft en del problem med överskridande värden som mestadels beror på användningen av dubbdäck under vintersäsongen. Under 2021 överskreds värdena i Östersund och Skellefteå och kommunerna arbetar med olika åtgärdsprogram för att begränsa de höga halterna.

Flera kommuner har infört åtgärdsprogram som till exempel sätt att binda damm under de dagar när de högsta halterna av PM10 förväntas, framför allt på vårkanten. I Stockholm, Göteborg och Uppsala finns redan dubbdäcksförbud på vissa gator. Det har visat sig att dessa åtgärder har varit effektiva men miljömålen överskrids ändå i flera av dessa städer.

För den som vill fördjupa sig i ämnet går det att hitta omfattande statistik hos SMHI. Här går det att se luftkvaliteten just nu i hela landet. Hos Naturvårdsverket går det även att hitta omfattande statistik över utsläpp av olika ämnen och partikelhalter för de senaste 24 timmarna.

LÄS OCKSÅ: Luften kan försämras av ökad elbilskörning