Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: NCC / Siemens

Sverige kan snart ha sin första permanenta elväg

Under sommaren beslutade Trafikverket att Sverige ska vara först med att ha en permanent elväg. Nu presenteras den utredning som tillsatts för att kunna få till ett regelverk kring elvägar.

Trafikverkets särskilda utredare för elvägar Elisabet Falemo har fått i uppdrag att utreda hur regelverket kring både byggandet och användningen av elvägar kan se ut. Det första frågetecknet hon vill reda ut är däremot ”vad är en elväg?” och föreslår därför en tydlig definition i väglagen.

I anslutning till det föreslås också vilka aktörer som ska ansvara för de olika delarna, exempelvis att Transportstyrelsen ska ansvara för fakturering och avgifter och att avtal ska tecknas med elnätägare. Trafikverket ska ansvara för elvägsanläggningarna. Allt detta gäller för statliga vägar.

Kostnaderna för de statliga elvägarna rekommenderas komma från att en avgift tas ut per kilowattimme (kWh).

– De här fordonen som kör kan vara olika stora och de förbrukar olika mycket energi och de kan också ladda under färd. I princip skulle man kunna ladda upp sitt batteri och sedan åka hem och använda det i sin egen bostad, så det är viktigt att man har en kostnadsriktig prissättning, säger Elisabet Falemo.

Det har funnits totalt fyra elvägsstråk som testats i Sverige och två av dem är i drift nu: en så kallad induktiv elväg på Gotland och en konduktiv i Lund.

– Erfarenheterna av testverksamheten har varit goda och det finns ett stort internationellt intresse, berättar infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

Man har ett befintligt samarbete med Tyskland och Frankrike, vilket uppstod för att tidigt säkerställa att viktiga europeiska spelare är med i utvecklingsarbetet. Men också för att få draghjälp i diskussionen om regelverk och standarder längre fram.

Sverige ligger i framkant vad gäller elektrifiering inom EU och även vad gäller elvägar. Därför planerar man att bygga världens första permanenta elväg på E20 mellan Örebro och Hallsberg och den ska vara i drift 2025.

3 000 kilometer elväg föreslås också för eventuell framtida utbyggnad, vilket visar på goda möjligheter att täcka många större godsvägar i Sverige, menar Tomas.

En av fördelarna med elvägar som nämndes under presentationen är att det ger möjlighet att minska storlek på batterier med bibehållen räckvidd.

Elvägarna är inte helt utan konsekvenser, exempelvis innebär de investeringar och nya uppgifter för Trafikverket och Transportstyrelsen. Drift- och underhållskostnaderna behöver också fördelas på trafikmängden under en längre period, vilket kan vara svårt att avgöra i början.

Moderaterna kritiserar regeringen för att inte ha säkrat den fossilfria elproduktionen än.

– Det finns många aktörer som viftar med varningsflagg att vi inte har den el vi behöver för att ställa om transportsektorn och satsa på nya industrier, säger Maria Stockhaus, trafikpolitisk talesperson för Moderaterna, till TT.