Ta reda på bilens totala utsläpp – från tillverkning till skrotning

Elbilar släpper inte ut någon koldioxid under körning, men är de miljövänligare än fossilbilar för det? Nu blir det lättare att ta reda på bilars utsläpp över hela livscykeln.

En ny webbtjänst lanserad av europeiska miljötestorganisationen Green NCAP ska göra det lättare för konsumenter att ta reda på hur mycket bilar släpper ut under hela livscykeln. I Green NCAP:s LCA-verktyg kan man välja mellan ett stort antal bilmodeller, såväl elbilar som laddhybrider och bensin- och dieselbilar, och jämföra deras totala miljöpåverkan.

Green NCAP är en relativt nystartad organisation som fungerar på ungefär samma sätt som krocktestorganisationen Euro NCAP, men med fokus på bilars miljöpåverkan. I LCA-värdet räknas alla tillgängliga data in, från energin som går åt vid tillverkning, till energin som går åt för att driva bilen under dess livslängd samt miljöpåverkan vid skrotning.

LÄS MER: Europeisk elbil uppemot 69 procent renare än bensinbil 

I webbtjänsten kan man inte bara räkna på just den bilmodell man är intresserad av, utan även justera förväntad körsträcka och ställa in elmix beroende på vilket EU-land bilen körs i.

– Det har varit en långsiktig ambition för Green NCAP att erbjuda konsumenter möjligheten att förstå den verkliga miljöpåverkan av ett fordon under hela dess livscykel. Medan LCA, på grund av begränsningen i tillgänglig data och antaganden, inte kan vara lika exakt som laboratorie- och utsläppstester i verkliga världen, kan den ge konsumenter en tydlig bild av hur mycket deras fordon påverkar klimatet och vilka betydande mängder energi bilar använder innan de ens kommer ut på vägen, säger Dr Aleksandar Damyanov, Green NCAP:s tekniska chef.