Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Fewerton / Shutterstock

Trafikverket varnar: Bränslepris på 50 kr/liter kan krävas

För att Sverige i nuvarande form ska nå 2030-klimatmålen ser Trafikverket en nödvändig trafikminskning som kan åstadkommas genom bland annat kraftigt höjda drivmedelspriset. Över 50 kronor per liter nämns i en ny rapport.

I dag har Trafikverket släppt sin rapport ”Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022-2033 och 2022-2037”.
I rapporten, som på initiativ av regeringen tagits fram som inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen i Sverige, kan läsas förslag om hur landets transporter ska kunna utvecklas och utformas för att nå upp till fastställda klimatmål på kostnadseffektiva och hållbara sätt.

Trafikverket nämner tydligt att ökat användande av biodrivmedel, exempelvis HVO100, är av största vikt. Skulle begränsningen av drivmedel framöver vara densamma som i dag nås klimatmålet för år 2030 fem år för sent, enligt Trafikverkets beräkningar. Dessutom skulle målet om nollutsläpp år 2045 nås först 2048, enligt samma beräkningar.
Just 2030-klimatmålet uppges vara svårt att nå, även om elektrifieringen fortsätter att öka, eftersom omställningen av fordonsflottan i Sverige är för långsam. Beräkningarna visar att om andelen elbilar ökar ännu snabbare under 2020-talets andra hälft så skulle det inte vara tillräckligt för att nå uppsatta mål.
Men elektriska fordon utgör ändå en viktig del av framtidens transport, och för att göra skillnad i framtiden ser Trafikverket att en bättre utbyggd laddinfrastruktur måste komma på plats, även på icke ekonomiskt lönsamma platser i landet.

Enligt rapporten använder Sverige redan i dag ungefär en tredjedel av världens HVO-produktion, och omkring hälften av den isomeriserade HVO:n, det vill säga HVO som klarar kyla.Enligt rapporten använder Sverige redan i dag ungefär en tredjedel av världens HVO-produktion, och omkring hälften av den isomeriserade HVO:n, det vill säga HVO som klarar kyla.Enligt rapporten använder Sverige redan i dag ungefär en tredjedel av världens HVO-produktion, och omkring hälften av den isomeriserade HVO:n, det vill säga HVO som klarar kyla.
Enligt rapporten använder Sverige redan i dag ungefär en tredjedel av världens HVO-produktion, och omkring hälften av den isomeriserade HVO:n, det vill säga HVO som klarar kyla.

Med samma biodrivmedelsvolym som i dag skulle den icke eldrivna trafiken i Sverige behöva minskas med runt en tredjedel fram till år 2030. Då räknar man ändå in den utveckling av elektrifierade fordon som grundprognosen tog hänsyn till.
För att nå dit krävs därmed väsentligt höjda bränslepriser, i rapporten nämns över 50 kronor per liter för bensin och diesel.

https://youtu.be/26CUd1CSv1s

Lena Erixon, Trafikverkets generaldirektör, säger visserligen att 50 kronor per liter är orealistiskt, men att bränslepriserna måste höjas om inte användandet av biodrivmedel ökar i den takt som beräkningarna kräver.
Både rapporten och Lena Erixon lyfter fram att höjda bränslepriser påverkar olika grupper i olika hög grad, framför allt skulle höjningar slå extra hårt mot människor som bor på landsbygden samt låginkomsttagare. Och skillnaderna i påverkan mellan höginkomsttagare och låginkomsttagare samt mellan storstadsbor och landsbygdsbor skulle bli större i framtiden när allt fler bilar blir elektrifierade, detta eftersom höginkomsttagare och storstadsbor i högre utsträckning köper nyare bilar.

Vad tycker du om 50 kronor per liter bensin eller diesel? Är det lagom, eller vill du se högre pris? Vilken är din smärtgräns? Svara med en kommentar nedan.