Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Shutterstock

Tyskland och Frankrike tar strid mot EU:s förbud av förbränningsmotorer

Enligt uppgift planerar Europeiska kommissionen att införa ett förbud mot försäljning av bilar med förbränningsmotorer inom unionen till 2035. Alldeles för tufft, anser Tyskland och Frankrike som nu motsätter sig det förväntade beslutet.

Enligt samstämmiga uppgifter planerar EU att skärpa utsläppskraven för biltillverkare ytterligare med krav på att reducera koldioxidutsläppen med 100 procent till 2035. Ett besked som säkerligen tas emot väl av många av unionens invånare, medan andra tycker att de skärpta kriterierna är alldeles för hårda.

Till dessa hör stolta bilnationerna Frankrike och Tyskland. Den franska regeringen vill i stället se en mer skonsam målsättning för årtiondets slut och ett längre livsspann för laddhybrider. Man står bakom förslaget om att minska bilarnas utsläpp med 55 procent från dagens nivåer till 2030.

I morgon förväntas Europeiska kommissionen offentliggöra planerna på att utsläppen ska minska med 65 procent till 2030 och vara nere på noll till 2035. Den tyske transportministern Andreas Scheuer varnar kommissionen om farorna med att sätta alltför strikta krav på biltillverkarna.

– Jag anser att alla bil- och lastbilstillverkare är medvetna om att skärpta krav är på ingång. Men dessa måste vara tekniskt möjliga att leva upp till, säger han till den tyska nyhetsbyrån DPA.

Scheuer säger sig stödja övergången till batteridrivna drivlinor för personbilar när fossildrivna förbränningsmotorer ska fasas ut, men menar att det behövs ett utökat fokus på vätgas för lastbilar. De franska och tyska ståndpunkterna indikerar att en strid med EU över de nya klimatmålen kan vara i vardande.

Det effektiva förbudet mot förbränningsmotorer till 2035 är en del av en ambitiös plan att länka samman regionens ekonomi med mer aggressiva klimatmål. Det kommer även innebära en snabbare utfasning av hybridbilar än vad många hade räknat med. 

Automotive News Europe rapporterar att den franske presidenten Emmanuel Macron har mött högt uppsatta inom bilföretag som Stellantis och Renault samt från underleverantörer som Valeo, Faurecia och Plastic Omnium för att försäkra sig om ett stöd för en långsammare utfasning av förbränningsmotorer.

Frankrikes största lobbygrupp för bilindustrin, La Plateforme Automobile (PFA), uppskattar att det kommer krävas en investering på nära 180 miljarder kronor i landet under mitten av detta årtionde för att utveckla batterier, laddstationer, vätgas och relaterade tjänster. Man beräknar även att utfasningen av förbränningsmotorer till 2035 kommer leda till att runt 100 000 jobb går förlorade.

Om EU vidhåller sina ambitiösa planer eller väljer att lyssna till protesterna lär vi få reda på i morgon.