Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Geralt-Benita5

Tyskland satsar tio miljarder på sänkta NOx-nivåer

Den tyska regeringen har redan avsatt flera miljarder kronor för att främja renare transport i landet. Nu avsätter man ytterligare omkring tio miljarder kronor för att påskynda minskningen av kväveoxider.

Under måndagen träffade Tysklands förbundskansler Angela Merkel företrädare för tyska städer och kommuner som ligger på alldeles för höga NOx-nivåer (kväveoxider). I dag är det 65 tyska städer som har årsmedelnivåer högre än maxgränsen 40 mikrogram NOx per kubikmeter luft varav 15 städer ligger över 50 mikrogram.

Under mötet aviserade Merkel att regeringen avsätter omkring tio miljarder kronor för att bekämpa luftföroreningar och i förlängningen även kunna stävja dieselförbud. Bland annat ser man att pengarna ska användas till inköp av elbussar i lokaltrafiken.

Utöver de tio miljarderna satsas även ungefär 4,4 miljarder kronor på eftermonterad reningsutrustning på lastbilar.

Regeringen ska senare i år återkomma till hur motsvarande eftermontering av reningsutrustning på äldre dieselbilar ska genomföras. Målet är att utvecklingen av utrustningen ska komma igång redan i januari 2019 och att ett halvår senare ha den färdig för att därefter få ett snabbt godkännande på myndighetsnivå.

Alla är inte helt nöjda med planen, exempelvis Stuttgarts borgmästare menar att satsningen på stadens kommunala trafik påverkar i för liten utsträckning. Kommunaltrafiken står nämligen bara för sju procent av stadens utsläpp av kväveoxider. Han vill därför se att den eftermonterade reningsutrustningen på lastbilar och dieselbilar införs ännu snabbare än planerat för att nå effekt på luftkvaliteten.

Den tyska bilindustrin bidrar också med stora belopp för att bland annat få ut fler elektrifierade fordon och för att få till fler laddmöjligheter runt om i landet.

För några veckor sedan meddelade den tyska regeringen att de satsar drygt tio miljarder kronor på landets utveckling och produktion av batterier till elbilar.