Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Volvo V90 Recharge T8 använder en bensindriven värmare för att ge värme till kupén. Utsläppen från den går inte genom avgassystemet.
Volvo V90 Recharge T8 använder en bensindriven värmare för att ge värme till kupén. Utsläppen från den går inte genom avgassystemet.
Volvo V90 Recharge T8 använder en bensindriven värmare för att ge värme till kupén. Utsläppen från den går inte genom avgassystemet.
Volvo V90 Recharge T8 använder en bensindriven värmare för att ge värme till kupén. Utsläppen från den går inte genom avgassystemet.

Utsläpp från motorvärmare räknas inte

Det ställs allt hårdare krav på bilars utsläpp, men när det gäller bensin- och dieseldrivna motorvärmare ställs inga krav på avgasrening. Nu kräver Naturskyddsföreningen att reglerna skärps, vilket skulle kunna få Volvos laddhybrider att gå miste om sin miljöklassning.

Att använda en motorvärmare för att värma bilen innan körning kan vara ett bra sätt att minska slitaget på motorn och få sänkt förbrukning och mindre utsläpp på köpet. Om motorvärmaren är bensin- eller dieseldriven kan dock miljönyttan vara utraderad, visar en ny undersökning.
Tyska ­bilistorganisationen ADAC har mätt två bilars förbrukning och utsläpp med och utan förvärmning av motorn. Utsläppen mättes under körning i samma körcykel som används för att certifiera alla nya bilars förbrukning och utsläpp, den så kallade WLTP-körcykeln som är 2,3 mil lång och körs i varierande hastigheter.

Mätningen visade att den totala bränsle­åtgången ökade när både bensin- och dieselbilen förvärmdes med värmare innan körningen. För bensinbilen ökade utsläppen av kväveoxid medan utsläppen av kolväten och kolmonoxid minskade. För dieselbilen minskade utsläppen av kolväten och kolmonoxid medan utsläppen av koldioxid, kväveoxider och partiklar ökade kraftigt.

I ADAC:s mätning släppte den bensindrivna värmaren ut 399 gram koldioxid under uppvärmningen av bilen. Om det slås ut på den 2,3 mil långa WLTP-körsträckan blir det 17 gram per kilometer som alltså borde läggas till bilens ordinarie koldioxidutsläpp.
Utsläpp från motorvärmare räknas inte in i bilens deklarerade koldioxidutsläpp, inte ens när motorvärmaren är fabriks­monterad och ingår i bilens standardutrustning. Om motorvärmarens utsläpp räknas in kan det få dyra konsekvenser för vissa i dag miljöklassade bilmodeller. Till exempel Volvos laddhybrider.

Skoda Superb med konventionell dieselmotor kan förvärmas med en dieseldriven värmare. Foto: Glenn Lindberg / Teknikens Värld

Alla Volvos laddhybrider har en bensin­driven värmare som används för att förvärma bilen, men också för att värma kupén när det bara är elmotorn som driver bilen. Om utsläppen från Volvos värmare är lika höga som i ADAC:s mätning kan varken ADAC eller Naturskyddsföreningen avgöra, men om vi räknar med att koldioxidutsläppet är 17 gram per kilometer och att det skulle räknas in i det totala utsläppet så skulle det innebära att flera av Volvos laddhybridmodeller missar dagens gräns för miljöbonus på 70 gram per kilometer och ännu fler den kommande gränsen på 60 gram per kilometer.
– Naturskyddsföreningen gör ett stort antal antaganden i sin studie som inte överensstämmer med Volvo Cars egen data, säger Christina Zander, presstalesperson på Volvo Cars.

– Det stämmer att det här är ett område där det finns väldigt lite data och därför har Volvo Cars nyligen gjort en egen studie för att få en bättre förståelse av miljöpåverkan. Då det inte finns någon branschstandard kring mätmetoder är detta inga ­offentliga siffror, men vi välkomnar en dialog med Naturskyddsföreningen kring detta.

Med ADAC:s studie som underlag kräver nu Naturskyddsföreningen att regleringen av utsläpp från motorvärmare skärps.
– Det pågår ett ständigt arbete för att minska bilars miljöpåverkan – bilvanor, bränsleval och gränser för utsläpp ­diskuteras och regleras. Att bränsledrivna värmare tillåts släppa ut orenade luftföroreningar är förvånande. Vi föreslår skärpta ­regler för utsläpp från bilvärmare och att de ska kontrolleras i fordonsbesiktningen, säger Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl.

Efter typgodkännandet av en ny bil kontrolleras aldrig avgaserna från bränsle­värmaren mer under bilens livstid. Det skulle gå att göra vid den årliga bilbesiktningen, men görs inte. Varför?
– Det finns idag inga testmetoder eller gränsvärden för att kunna kontrollera en motorvärmare vid kontrollbesiktning. Min uppfattning idag är att utsläppen från en värmare är små vid jämförelse med ­utsläppen från motorn. Den samhällsekonomiska kostnaden bör ligga till grund för ett beslut om metoder ska utvecklas för att möjliggöra kontroll, säger Per Öhlund, utredare på Transportstyrelsen.

Utsläppen från motorvärmare är förhållandevis små, enligt Per Öhlund på Transportstyrelsen. Foto: Teknikens Värld

Enligt Naturskyddsföreningen skulle det vara möjligt för Sverige att införa striktare avgasregler än de europeiska. Det håller inte Transportstyrelsen med om.
– Motorvärmare är reglerade på EU-nivå och Sverige har svårt att skärpa kraven nationellt. När det gäller nya bilar ­faller det under EU-regler och där kan vi inte sätta striktare krav, även om vi skulle vilja. Det skulle bli ett handelshinder, säger Per Öhlund.

Naturskyddsföreningen föreslår att man skyndsamt vidtar flera åtgärder för att begränsa utsläppen från bränsledrivna motorvärmare. En av dem är att funktionen ska kontrolleras vid bilbesiktningen.
– Vi påbörjade förra året kunskapsinhämtning för att få en bild av hur stort problem det här är. Vi tittar på hur reglementet fungerar och gör hållbarhetstester där vi bland annat kontrollerar avgasreningens funktion. I samband med det var det en liten kostnad att även kontrollera utsläppen från bränslevärmaren. De mätningarna är inte sammanställda än, men det ser ut som att utsläppen är långt under de ­gränsvärden som finns. Men det finns så klart alltid anledning att ifrågasätta om de nu cirka 15 år gamla gränsvärdena bör uppdateras, säger Per Öhlund.

Foto: Teknikens Värld

Elektrisk motorvärmare

En elektrisk motorvärmare används före körning för att motorn ska komma upp i arbetstemperatur snabbare och därmed dra mindre bränsle. Det gör också att avgasreningen kommer igång direkt vid start. Det finns olika typer av elektriska motorvärmare, de kan värma motorns kylvätska eller värma direkt på motorns metall. 

 

Bränsledriven motorvärmare

En bränsledriven motorvärmare värmer motorn på samma sätt som en elektrisk, men i stället för att använda el drivs den av bilens bränsle. En liten brännkammare sitter monterad i anslutning till motorn och avgaserna släpps vanligtvis ut direkt i motorutrymmet, inte genom bilens avgassystem.