Utsläppen från trafiken i dag lägre än 1990 – trots fler fordon

Trots att det i dag finns 1,8 miljoner fler fordon på de svenska vägarna är utsläppen av växthusgaser i dag mindre än för 24 år sedan.

2013 låg koldioxidutsläppet för nya personbilar och lätta lastbilar på 133 gram per kilometer, en sänkning med tre gram från 2012. Bilarna blir alltså mer energieffektiva och snåla vilket också syns på de totala utsläppen av växthusgaser.

Transportstyrelsens och Trafikverkets redovisning visar att utsläppsnivåerna av växthusgaser förra året understeg de nivåer som registrerades 1990, trots att det i dag rullar 1,8 miljoner fler fordon på de svenska vägarna. Sett ur ett trafikintensitetperspektiv har personbilstrafiken mellan 1990 och 2013 ökat med 14 procent och lastbilstrafiken med 29 procent. Ändå registrerades alltså nivåer en procent under 1990 års nivåer.

 Personbilstrafiken är den största bidragande faktorn till sänkningen. Personbilarnas utsläpp har sedan 1990 sjunkit med 16 procent.

Den årliga minskningen fick sig dock en törn under 2013. Tre gram lägre nivåer än året innan är för låg minskningstakt. Tidigare år har minskningen från år till år varit större och för att nå klimatmålen måste utsläppen minska med sex gram per år. 2020 måste nivåerna vara nere på i genomsnitt 95 gram per kilometer. Den lägre minskningen mellan 2012 och 2013 anses fyrhjulsdrivna bilar vara skyldiga till.