Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Ollyy / Shutterstock

Vardagsresor svåra att klimatanpassa på landsbygd

För de som bor på landsbygd är det svårt att klimatanpassa vardagstransporter. Det menar Transportföretagen som gjort en undersökning om svenskars inställning till resande. Därför anser de att det är på just landsbygden man behöver fokusera när det handlar om klimatomställningen.

En av de hetaste potatisarna i samhället är klimatomställningen och många försöker dra sitt strå till stacken. Det handlar om allt från att sopsortera till att äta mindre kött, eller skippa det helt, och att köpa kläder och elektronik i andra hand. Svårare är det gällande resor, och då de vardagliga till mataffären eller till barnens idrottsaktiviteter och liknande. Det saknas alternativ, framför allt på glesbygd, menar organisationen Transportföretagen som gjort en undersökning i ämnet.

– Människor gör redan väldigt mycket för att leva mer klimatanpassat och många vill göra ännu mer. Transportsektorn spelar självklart en stor roll i detta. Samtidigt är bilresor för många, särskilt i glesbygd, en förutsättning för att få vardagen att gå ihop eftersom det helt enkelt inte finns några alternativ. För att omställningen ska vara möjlig i hela landet måste politikerna ge bättre förutsättningar för att människor ska kunna göra rätt, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen.

LÄS OCKSÅ: Undersökning: Brist på laddning och stor osäkerhet 

Det handlar alltså inte om flygresor till varmare breddgrader, för där har många avstått till förmån för miljön (nästan en tredjedel av de tillfrågade i studien). Över 60 procent uppgav att de genomförde sin senaste kortare resa med bil och över 70 procent svarade att syftet var att handla eller åka till jobb/skola. Transportföretagen menar därför att transporter är en grundpelare i samhället och att bilen spelar en viktig roll.

Många (78 procent) anser att man själv har mycket eller ganska mycket ansvar för att samhället ska bli mer miljövänligt. De flesta (85 procent) menar däremot att störst ansvar ligger hos politiker och myndigheter. Av de tillfrågade i studien ser de flesta positivt på vägtransporternas utveckling i framtiden, men många svarade samtidigt att man måste ta större hänsyn till att det ska gå att bo i hela landet.

– Det är besluten som fattas i dag som människor ska leva med i sin vardag i många år framöver. Om politikernas prat om en levande landsbygd inte bara ska bli tomma ord måste vi prioritera infrastruktursatsningar som gäller hela Sverige, avslutar Tina Thorsell.