Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
1 AV 2
Modellen är uppdaterad med bland annat en egenutvecklad elmotor
2 AV 2
Foto: Volvo Cars

Volvo Cars minskar utsläppen till sjöss

Biltillverkaren Volvo Cars går över till förnybara bränslen vid frakt av produktionsmaterial över världshaven. Övergången beräknas sänka koldioxidutsläppen med minst 84 procent.

Tillsammans med sina logistikpartners Maersk, Kuehne+Nagel och DB Schenker övergår Volvo Cars till att använda förnybara bränslen på merparten av resorna över världshaven. Sjötransporterna krävs för att få fram material och materiel till produktionen i biltillverkarens fabriker runt om i världen (Volvo har fabriker i Sverige, Belgien, USA och Kina).
Enligt Volvo är de ”första globala biltillverkaren” som gör bytet från fossila till förnybara bränslen vid den här typen av interkontinental sjöfrakt. Enligt beräkningar sänks mängden fossila koldioxidutsläpp med 55 000 ton årligen vilket uppges vara minst 84 procent lägre CO2-utsläpp än tidigare. Mängden koldioxid som minskas motsvarar, enligt Volvo Cars, den mängd som en fullastad lastbil släpper ut vid körning runt ekvatorn – omkring 1 200 gånger.

Bränslet som man övergår till är det som kallas FAME, det vill säga fettsyrametylestrar (Fatty Acid Methyl Esters på engelska) som baseras på förnybara och hållbara källor, framför allt från svinn av matlagningsolja. Volvo Cars poängterar att inget råmaterial är kopplat till palmolja eller palmoljeframställning.
De förnybara bränslen som används är certifierade och uppges inte konkurrera med produktion av livsmedelsgrödor och klassas som hållbart i enlighet med EU:s direktiv om förnybar energi.

– Användningen av förnybart bränsle är inte på något vis den slutgiltiga lösningen när det gäller att få bort koldioxid från sjöfrakten. Men detta initiativ visar att vi, i väntan på långsiktiga tekniska lösningar, faktiskt kan agera nu och implementera metoder som ger betydande resultat. Vi ser inte det här initiativet som en konkurrensfördel. Tvärtom vill vi få andra biltillverkare att också göra något, öka efterfrågan på koldioxideffektiv sjöfrakt och etablera förnybara bränslen som en lösning som fungerar på medellång sikt. Vi har alla ett ansvar att agera, säger Javier Varela, Chief Operating Officer och vice vd på Volvo Cars.

Javier Varela är operativ chef och vice vd på Volvo Cars.Javier Varela är operativ chef och vice vd på Volvo Cars.Javier Varela är operativ chef och vice vd på Volvo Cars.
Javier Varela är operativ chef och vice vd på Volvo Cars. Foto: Volvo Cars

Rent praktiskt fungerar avtalet mellan Volvo och ovan nämnda transportföretag att de sistnämnda sedan den 1 juni 2023 använder den mängd förnybara bränslen som Volvo Cars containertransporter till sjöss kräver.
Finns inte förnybara bränslen tillgängliga för en specifik frakt använder transportföretaget i stället samma mängd förnybara bränslen på en annan rutt till sjöss som inte är en del av Volvo Cars transport.
Metoden som praktiseras kallas ”mass-balancing” och ser till att totala minskningen av användningen av fossila bränslen hålls i nivå med den faktiska användningen i ett containerfartyg. För att se till att metoden efterlevs sker regelbundna inspektioner av tredje part.

– Vi undersöker kontinuerligt möjligheterna till att vara hållbara i alla delar av vår leveranskedja och i hela vår verksamhet. Vår lista med initiativ fortsätter att växa i takt med att vi jobbar mot vår ambition att bli ett klimatneutralt företag till år 2040, säger Javier Varela. 

Volvo Cars har, utöver att nå klimatneutral tillverkning senast år 2025, som ambition att, för varje tillverkad bil, minska koldioxidavtrycket i livscykeln med 40 procent mellan 2018 och 2025. Det kräver en minskning av operativa utsläpp, inklusive logistik, med 25 procent. Vårt mål är också att ha en klimatneutral tillverkning till år 2025.