Volvo säger sig stå rustade för framtiden

I måndags var Volvos vd Håkan Samuelsson värd för FN:s Global Compact Network-möte i Göteborg där han klargjorde vad kunderna vill ha nu och framöver och att hans företag står väl rustade för att möta kraven.

Mötet på Volvo Cars huvudkontor i Göteborg i måndags var en av de större sammankomsterna för nordiska företags hållbarhetsexperter inom ramarna för FN:s tillsyn. Över 190 deltagare från 100 företag och organisationer deltog i diskussionen som handlade om hur man utvecklingsmässigt ska möta och stötta FN:s hållbarhetsmål SDG (Sustainable Development Goal). Att mötet hölls just på Volvos huvudkontor beror bland annat på att företaget är en av de grundande medlemmarna av FN:s Global Compact Network, och därför var Volvos vd Håkan Samuelsson en av talarna.

I sitt öppningstal tog han upp hur kundernas förväntan och krav förändras och att bilindustrin därför måste förändras med dem. Håkan Samuelsson poängterade att hållbarheten numera är av största vikt och att det inte längre är något man bara ”prickar av” i sin checklist. Kunderna är mer pålästa än så och hållbarhet är därför något affärskritiskt som även ses som en affärsmöjlighet för företag som använder det på rätt sätt.

– Våra kunder vill ha säkrare mer hållbara och bra bilar. Vi kan möta de kraven, vara en kraft till förändring samtidigt som vår affär växer. Jag är övertygad om att nästa generation av fullt självkörande, elektrifierade och uppkopplade bilar kommer att göra framtidens städer renare, säkrare och smartare, säger Håkan Samuelsson.

Volvos vd Håkan Samuelsson vid avtäckningen av nya XC90 för några år sedan.

Han lyfter upp Volvos strategi för elektrifiering av bilar som ett exempel:

– Vi känner till begränsningarna med dagens förbränningsmotorer och önskan för en förändring i samhället. Detta är varför vi har så ambitiösa mål när det kommer till elektrifiering. Vårt engagemang kommer inte bara att hjälpa till att skydda miljön och göra folks liv bättre och säkrare. Det är också perfekt ur företagssynpunkt.

Personbilstillverkaren Volvo säger att de anpassar sig till verkligheten genom att göra hållbart företagande till en stor del av företagets strategi. I vad man kallar för ett hållbarhetsprogram har Volvo därför identifierat nio åtaganden som utgår från det SDG-hållbarhetsmål som FN:s medlemsstater beslutade om 2015.

Volvo anser att de nio åtaganden kommer att bidra till en hållbar vinst och tillväxt, bland annat det ska finnas upp till en miljon elektrifierade Volvo-bilar på världens vägar 2025, samma år som företagets tillverkning ska vara klimatneutral. Det är fem år efter Volvos mål om att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt i deras nya bilar.

Volvo har, parallellt med sitt välrenommerade säkerhetstänk, haft miljö och hållbarhet högt upp på sin agenda under flertalet år. Förutom sänkt koldioxidutsläpp från deras bilmodeller har utsläppen från företagets båda fabriker i Europa (Sverige och Belgien) sjunkit med 70 procent mellan 2004 och 2016.

Man inser också att tillsammans kan man nå större förändring än om man försöker på egen hand. Därför lyfter Volvo fram partnerskap av både offentlig och privat form som ska leda till en bredare hållbarhetsutveckling. Exempelvis har man gått samman med Stora Enso och belgiska regeringen för att sänka koldioxidutsläppen från sin belgiska fabrik med ytterligare 40 procent.