Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Volvo vägmagnetVolvo vägmagnetVolvo vägmagnet
Volvo vägmagnet

Volvo testar magneter i vägen för självkörande bilar

Som en del i Volvos projekt för autonom körning testar man nu också magneter i vägbanan för att noggrannare kunna positionera självkörande bilar. Fördelarna med vägmagneter är många.

För några månader gav Volvo oss en liten blick in i framtiden och hur autonom körning – självkörande bilar – skulle kunna se ut. Projektet ”Drive Me” som Volvo är en del av inleds i år och ska om några få år resultera i 100 självkörande bilar som intar Göteborgs vägnät.

Nu berättar Volvo om ett annat forskningsprojekt som kan bli en del av framtiden med självkörande bilar: vägmagneter.

 Med magneter placerade i vägbanan ska självkörande bilar kunna bestämma sin position med betydligt högre noggrannhet än exempelvis GPS- och kamerateknik. Magneterna är inte lika känsliga för fysiska hinder eller väder och vind.

– Magneterna skapar en osynlig ”järnväg” som bokstavligt talat bereder väg för positionering med en felmarginal på mindre än en decimeter. Vi har provat tekniken i ett antal olika hastigheter och resultaten hittills är lovande, säger Jonas Ekmark som är Preventive Safety Leader på Volvo Car Group.

– Vårt mål är att bilen ska kunna hantera körningen helt på egen hand. Exakt och tillförlitlig positionering är en nödvändig förutsättning för en självkörande bil. Det är fullt möjligt att införa autonoma fordon utan ändringar i den befintliga infrastrukturen. Den här tekniken skapar dock nya intressanta möjligheter, till exempel att komplettera vägmarkeringarna med magneter, fortsätter han.

Vid sin testanläggning i Hällered utanför Göteborg har Volvo låtit bygga en 100 meter lång testbana. 20 centimeter under vägbanan har ett mönster av runda ferritmagneter i storlek 40x15 millimeter placerats. Därefter testas magnetsystemet med bilar utrustade med magnetsensorer. Viktiga faktorer som utvärderas vid testet är avkänningsavstånd, tillförlitlighet, livslängd, kostnader samt påverkan på vägunderhållet.

– Våra erfarenheter hittills är att ferritmagneter är en effektiv, tillförlitlig och relativt billig lösning, både när det gäller infrastrukturen och den bilburna sensortekniken. Nästa steg blir att utföra tester i verklig trafik, förklarar Jonas Ekmark.

Trafikverket är strategisk samarbetspartner och medfinansiär i projektet. Trafikverkets trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall är positivt inställd till vägmagneter:

– Provresultaten är mycket intressanta, särskilt då det finns en potential för förbättrad trafiksäkerhet vid sidan av fördelarna för utvecklingen av självkörande fordon. En storskalig implementering av vägmagneter skulle mycket väl kunna ingå i Sveriges mål att vara ett föregångsland när det gäller teknik som bidrar till ett hållbart transportsystem, säger han.

Vägmagneter är inte enbart till gagn för att förbättra självkörande bilars position. Vägmagneter för även andra fördelar med sig:

Användning av magnetbaserad positionering i preventiva säkerhetssystem kan hjälpa till att förhindra avkörningsolyckor.

Magneterna skulle också kunna bidra till bättre noggrannhet för vinterväghållningen vilket skulle kunna förhindra skador på snötäckta objekt, exempelvis räcken och skyltar vid vägkanten.

Det skapas dessutom möjligheter till ett mer effektivt utnyttjande av vägbanan eftersom noggrann positionering gör det möjligt att använda smalare filer.