Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Volvo Driver State Estimation-sensorVolvo Driver State Estimation-sensorVolvo Driver State Estimation-sensor
Volvo Driver State Estimation-sensor

Volvo testar sensorer som läser av föraren

Volvo tittar närmare på säkerhetssystem som fokuserar på förarens status. Med sensorer på instrumentbrädan läses bland annat förarens ögon av för att säkerställa att bilen framförs på ett säkert sätt.

Trötthetsvarnare i bilar som övervakar förares uppmärksamhet på bilkörningen är inget nytt. Volvo har redan ett system, Driver Alert Control, så även exempelvis Mercedes och Lexus. De flesta system baseras i dag på sensorer som läser av rattens styrmönster och reagerar om en viss typ av ratt/fordonsrörelser registreras. Det finns även mer avancerades system med sensorer och kameror.

Volvo forskar just nu kring ett system med en sensor som är monterad på instrumentbrädan, närmare bestämt i mätarhuset framför föraren. Sensorn registrerar ögonens riktning hos föraren, hur öppna ögonen är samt huvudets position och lutning. Sensorsystemet kan med hjälp av nämnda parametrar beräkna förarens status och anpassa bilen och dess säkerhetssystem för fortsatt säker körning. Exempelvis kan vingelvarningssystemet, kollisionsvarningssystemet och adaptiva farthållaren samverka för att assistera där föraren fallerar vid ouppmärksamhet, till exempel när han eller hon är trött. Systemet kan också väcka föraren.

– Genom att bilen kan upptäcka om en förare är ouppmärksam innebär det att säkerhetssystem kan anpassas på ett bättre sätt. Till exempel kan bilens stödsystem aktiveras vid en senare tidpunkt om föraren är fokuserad och tidigare om föraren har uppmärksamheten riktad åt ett annat håll, säger Per Landfors, ingenjör på Volvo Cars och ansvarig för förarstödsfunktioner.

Sensortekniken som Volvo testar bygger på infrarött ljus där små lysdioder belyser förarens ansikte och ögon. Föraren uppfattar inte att han eller hon belyses eftersom ljuset ligger på våglängder som det mänskliga ögat inte kan uppfatta.

Men utöver att fungera som ett säkerhetssystem kan sensorerna även användas som en komforthöjande detalj. Genom att registrera ögonrörelserna hos föraren skulle exempelvis interiör- och exteriörbelysning kunna anpassas efter var föraren riktar blicken. Dessutom skulle systemet kunna känna igen föraren och anpassa ratt- och stolsinställningarna så fort föraren sätter sig ned i sätet.

– Det skulle i så fall exempelvis kunna ske genom att sensorn mäter mellan olika punkter i ansiktet för att på så sätt identifiera föraren. Men samtidigt är det mycket viktigt att komma ihåg att bilen inte sparar några bilder och att det här inte en funktion för övervakning av föraren, säger Per Landfors.

Volvos så kallade förarsensorer finns redan installerade i ett antal testfordon. Förutom sensorerna forskar Volvo även på andra system som upptäcker förares trötthet och ouppmärksamhet. Denna forskning görs tillsammans med bland annat Chalmers Tekniska Högskola och buss- och lastbilstillverkaren Volvo AB.

Volvo ser Driver State Estimation, som är samlingsnamnet för dylika föraranalyssystem, som en viktig beståndsdel i framtiden av självkörande, så kallade autonoma, fordon – något som Volvo tror stenhårt på.