WHO: Dieselavgaser orsakar cancer

Världshälsoorganisationen WHO har hittat bevis som kopplar dieselavgaser till cancer och skärper nu klassificeringen vilket gör att dieselavgaserna hamnar i samma grupp som bland annat arsenik.

Exponering mot dieselavgaser kan ge cancer i lungorna och urinblåsan, enligt WHO:s nya fynd. Studien är en uppföljning på tidigare resultat från 1988. Då klassades dieselavgaser in i Grupp 2A, som betyder att dieselavgaser förmodligen ger cancer. Den bedömningen skärps nu alltså till Grupp 1, ämnen som definitivt orsakar cancer.

 WHO uppmanar nu att undvika avgaserna så gott det går. Enligt TT har biltillverkare kritiserat bedömningen med argumentet att avgaserna renas annorlunda nu än för bara några år sedan. 

 I Sverige är nära sju av tio nya bilar utrustade med dieselmotor.