Foto: Patrik Lindgren (montage)

Missad sömn är som att köra full

Att köra bil trött är en trafikfara, det vet vi sedan länge. En ny undersökning visar att bara ett par timmar mindre sömn kan liknas vid att köra alkoholpåverkad.

Att sova fyra timmar ökar risken för en olycka över elva gånger jämfört med någon som sovit i sju timmar. Men mellan fem och sex timmars sömn ökar redan risken med nästan det dubbla – det är att jämförbart med någon som kör påverkad av alkohol.

Det visar en ny undersökning gjord av den amerikanska branschorganisationen AAA (American Automobile Association). Totalt omfattades 7 234 förare och 4 571 olyckor av undersökningen som tog i beaktning hur mycket föraren hade sovit de senaste 24 timmarna.

Tidigare undersökningar gjorda av AAA har visat att 21 procent av alla dödsolyckor orsakas av trötthet bakom ratten. Siffrorna visar även att trötta förare står för sju procent av alla olyckor där 13 procent orsakar skador som kräver sjukhusvård.

Olyckor orsakade av trötthet är ett problem även i Sverige, berättar Ruben Börjesson, Teknikens Värld-medarbetare och tidigare trafikpolis. På E4 genom Sörmland sker fem olyckor per vecka. Det är nästa alltid singelolyckor och man kör in i vajerräcket. Uppgifterna kommer från väghållaren NCC.

Olyckorna betecknas som ”ouppmärksamhetsolyckor”, med andra ord folk som sover. Den typen av olyckor leder nästan aldrig till åtal eftersom det är svårt att bevisa. Så de skrivs av direkt, trots att det är ett brott.

Stanna och sov i 20 minuter eller ta en kopp kaffe hör till de saker som forskning har visat hjälper mot trötthet. Att öppna rutorna och vädra eller bara gå ett varv runt bilen hjälper inte.