Foto: Hyundai

Morgondagens förarmiljö enligt Hyundai

Multifunktionsratten få en ny dimension med Hyundais nya digitala förarmiljö – monterad i en vanlig i30.

Hyundai presenterar sin vision om morgondagens förarmiljö och har monterat tekniken i en vanlig i30 för att visa att teknik som detta inte kommer att var öronmärkt lyxbilar.

Mest iögonfallande är ratten där två stora tryckkänsliga displayer ersätter dagens knappar och reglage. Funktionerna på de olika ytorna kan anpassas efter användarens önskemål.

I instrumentklustret finns en så kallad multi-layer display – MLD förkortad. Två displayer har monterats på varandra med ett mellanrum på sex millimeter och skapar på så vis en tredimensionell effekt. Systemet ska leverera information på ett mindre distraherande sätt och med det vikigaste på den övre displayen. Liksom displayerna på ratten kan även dessa personifieras.

Foto: Hyundai

På mittkonsolen finns en högt monterad pekskärm och på det jättelånga filmklippet nedan ser vi hur de tre delarna jobbar tillsammans.

Ämnet distraktion ligger i tiden. Nyligen presenterade Volvo sin idé med kameror och sensorer

 som ska övervaka förarna och hindra exempelvis rattfylla och distraktion. Hyundai har jobbat med Würzburg Institute for Traffic Science och deras studie visar att testpersoner blivit väldigt lite distraherade av den nya miljön, att den uppfattats som närvarande men inte störande och ska inte ska ha påverkat personernas framförande av fordonet.Förarmiljön är i dag bara på prototypstadiet och tekniken är fortfarande under utveckling men resultatet kommer att integreras i framtida produkter.

https://youtu.be/2X97aDAx4Rk