110 år gammal rekordbil körs på sladd i Goodwood

Det är knappast första gången riktigt gamla bilar får smaka på asfalten i Goodwoods klassiska backtävling. Oftast körs de dock med försiktighet – med det gäller knappast denna Darracq, byggd för att slå hastighetsrekord 1905.

https://youtu.be/SgN1387v4sA

Goodwood Festival of Speed är ett evenemang som årligen attraherar många bilintresserade och tillika många intressanta bilar. Många är också de klassiska ekipage vi har sett ta sig an den backtävling som evenemanget innefattar.När det gäller riktigt gamla bilar har dock förarna en tendens att ta sig upp för backen med särskild försiktighet, något som får sägas vara fullt förståeligt. Detta gäller dock inte bilen i denna video, som Goodwood själva har lagt upp på sin Youtube-kanal. Med denna Darracq från 1905 är det full attack som gäller, och det är inte bara en gång som den 110 år gamla bilen körs på sladd precis på gränsen.Bilen, som var byggd enkomt för att slå dåtidens hastighetsrekord, är försedd med en 200 hästkrafter stark V8-motor på hela 25,4 liter. Den högsta uppmätta hastigheten den nådde, i Daytona 1906, var 122,5 miles per hour – eller ca 197 km/h räknat i SI-enheter.