Foto: Mediaempire

Het motorsportfråga avgjord

I dag avgjordes en fråga som diskuterats i över fyra år: vem som har rätten att arrangera motorsporttävlingar. Svenska Bilsportförbundet förlorade.

Fredrik Skoghag, som driver Svenska Motorsport Alliansen (SMA) har i flera år bedrivit tävlingsverksamhet på framförallt racingbanor, men även på grusunderlag.

 Något som stuckit i ögonen på Svenska Bilsportförbundet (SBF) som har haft en passus i regelverket om att förare med SBF-licens och likaså funktionärer med SBF-licens inte får deltaga i icke SBF-sanktionerade tävlingar.

 När SBF försökte stoppa sina medlemmar att göra detta gick Fredrik Skoghag till Konkurrensverket (KKV) som gav honom rätt.

 SBF överklagade till Marknadsdomstolen som nu alltså även de går emot Svenska Bilsportförbundet. SMA och andra fristående arrangörer har rätt att anordna tävlingar och även Svenska Bilsportförbundets medlemmar kan vara delaktiga där.

 Marknadsdomstolen ålägger SBF ett vite på en miljon kronor om de hindrar en SBF-medlem att deltaga i dessa tävlingar.

 Beslutet kan komma att få konsekvenser även för annan idrott. Riksidrottsförbundet (RF) anser att alla RF-anslutna föreningar ska ses som ideella och att konkurrerande privata idrottsförbund och ligor på sikt kan rasera den svenska idrottsmodellen.

 Debatten har varit hetsig. Under domstolsförhandlingarna gick Svenska Bilsportförbundets förbundsdirektör Thomas Jansson fram till ett vittne och uppträdde hotfullt och bland annat ha sagt att ”sänkt hela den svenska idrottsrörelsen”.

 Thomas Jansson är anmäld för övergrepp i rättsak men det ärendet är ännu inte avgjort.