Konkurs för Nürburgring – nu letas nya ägare

Som vi kunde berätta om i förra veckan blev skuldberget för klassiska Nürburgrings ägarbolag alltför stort. Nu har verksamheten tagits över av konkursförvaltare, som söker efter nya ägare.

Minus 13 miljoner euro, motsvarande drygt 110 miljoner kronor, blev facit för holdingbolaget bakom Nürburgring. Detta efter att ytterligare bidrag från delstatsregering och EU inte medgavs. Samtidigt återstår tveksamheter kring tidigare utbetalda lån och stödpengar, som utreds för att vara illegalt statsstöd. Konkursförvaltare tog över företaget innan helgen, men verksamheten vid den klassiska banan kommer att fortsätta som vanligt i alla fall tills årsskiftet, under tiden konkursförvaltarna sätter sig in i bolaget.

Planen är att konkursförvaltarna nu ska försöka sälja företagets tillgångar så att borgenärerna, av vilka just staten är den största, får tillbaka så mycket som möjligt av de skulder Nürburgring hade till dem. Om detta innebär att sälja bolaget i delar eller som en helhet återstår att se. Och oavsett vilka de nya ägarna blir, hoppas vi att det även i framtiden ska vara möjligt för utomstående att ta sig ett varv på Ringen.