Foto: Mediaempire

Mantorp Park Events i konkurs

Bara timmar efter att Saab Automobile begärts i konkurs skördar ekonomiska skulder ännu ett offer i Mantorp Park Events som under de senaste två åren inte fått lönsamhet på verksamheten.

I början av 2011 köpte Fabasgruppen AB upp Mantorp Park Motorbana AB. I samband med affären löstes huvudägaren i Mantorp Park Events ut i hopp om att stärka eventbolagets ekonomiska situation. Men affärerna verkar nu ha gått så dåligt att konkurs är den enda utvägen. 

 – Med vetskap om eventbolagets ekonomiska situation är det inte rätt att låta verksamheten utan åtgärd gå in i en ny säsong. Även om en konkurs är drastisk är det sannolikt den bästa vägen på sikt för såväl anläggningen som för kunder och leverantörer, säger Mantorp Park Motorbanas vd Fredrik Sjöqvist i ett pressmeddelande. Företaget är skilt från Mantorp Park Events.

 Nu hoppas Sjöqvist att fler entreprenörer ska gå in och driva arrangemang på Mantorp. Konkursen innebär nu att tävlingar som skulle hållits på banan och andra ingångna avtal med Mantorp Motor Events ställs in och blir ogiltiga.