Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator

Polisanmälan mot Bilsportförbundets förbundsdirektör

Svenska Bilsportförbundets förbundsdirektör Thomas Jansson är polisanmäld för övergrepp i rättssak. Det efter att förbundsdirektören uppges ha uppträtt hotfullt mot ett vittne i samband med förhandlingar i Marknadsdomstolen i ett ärende mellan Svenska Bilsportförbundet och Konkurrensverket.

Det var i samband med slutförhandlingarna i ett ärende mellan Konkurrensverket och Svenska Bilsportförbundet som Thomas Jansson, förbundsdirektör, i en paus mellan förhandlingarna ska ha tagit kontakt med ett vittne och uppträtt hotfullt, enligt polisanmälan undertecknad av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

 Det ursprungliga domstolsärendet gäller Svenska Bilsportförbundets ensamrätt att arrangera motorsporttävlingar i Sverige. Konkurrensverket beslutade under våren 2011 att Bilsportförbundet inte får begränsa möjligheterna för licensinnehavare och funktionärer att anmäla sig, delta i eller inneha uppdrag vid bilsportstävlingar som inte sanktionerats av dem själva. Beslutet överklagades av Bilsportförbundet och behandlas nu alltså i Marknadsdomstolen. Tidigare har Bilsportförbundet hotat att straffa förare och funktionärer och dra tillbaka deras licenser om innehavarna tävlat eller medverkat i icke sanktionerade tävlingar. Förhandlingarna är nu avslutade och domslut i det ärendet väntas i november.

Vittnet var kallat av Konkurrensverket och berättade under rättegången om problemen som uppstår när Bilsportförbundet begränsar utövare och funktionärer att delta i icke sanktionerade tävlingar. Till Teknikens Värld berättar vittnet om professionella och avlönade utövare som tvingats välja mellan att delta i en icke sanktionerad tävling och därmed riskera straff från Bilsportförbundet eller att gå emot sin arbetsgivares order. 

Enligt vittnet och polisanmälan från Konkurrensverket ska förbundsdirektör Thomas Jansson i en paus direkt efter att vittnet förhörts ha sökt upp personen i fråga och ”tagit honom i örat”. Han ska bland annat ha sagt att vittnet genom sin historia ”sänkt hela den svenska idrottsrörelsen” och samtidigt uppträtt hotfullt. 

Situationen uppmärksammades av en medarbetare från Konkurrensverket som gick fram till de två personerna. Då avbröts samtalet och Jansson gick därifrån, men vittnet hade upplevt situationen som obehaglig och hotfull. 

Thomas Jansson säger till Teknikens Värld att han inte anser sig ha gjort något straffbart, men avstår från att kommentera ärendet mer i avvaktan på polisutredningen.

– Jag anser inte att jag har gjort mig skyldig till något övergrepp i rättsak. Vi kollar på det nu, men mer än så kan jag inte uttala mig om. Vi får se om polismyndigheten tar upp ärendet, men fram till dess är det ett ärende för dem och jag kan inte prata om det.