Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator

STCC-såpan fortsätter

I helgen delades SM-medaljerna ut i STCC men det är fortfarande inte bestämt om Rickard Rydell får behålla sin guldmedalj. Thed Björks protest har återigen skickats vidare.

Turerna har redan varit många kring den överklagan som Thed Björk lämnade in efter finalen i STCC. Ärendet, gällande omkörning mot gul flagg, går nu åter tillbaka till Juridiska Kommittén för att sakfrågan ska prövas så snart som möjligt.

 Svenska Bilsportförbundets Juridiska Kommitté (JK) har redan haft ärendet på sitt bord en gång. Beslutet då blev att återförvisa det till Disciplinnämnden (DN), som är första instans. JK ansåg att det räckte med att konstatera att det av domarjuryns anteckningar framgick att Thed Björk hade meddelat att han tänkt överklaga inom föreskriven tidsfrist. Därför skulle ärendet åter till DN för behandling.

Det är nu gjort och DN förklarar jäv enligt gemensamma regler. Två ledamöter av sex är skiljaktiga.

– Ärendet går nu tillbaka till JK och de kommer att pröva sakfrågan så snart alla handlingar kommit in från berörda parter, säger förbundsordförande Kåge Schildt.

Efter att JK meddelat sitt slutliga beslut kring Thed Björks överklagan har båda parter möjlighet att överklaga en sista gång till högsta instans, Riksidrottsnämnden. Om så sker är det de som väljer om ärendet tas upp till behandling eller ej.

STCC startar igen i början av maj 2012. Förhoppningsvis är ärendet då avgjort.