Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Mediaempire

Svensk racings framtid är hotad

Det börjar hetta till i motorsport-Sverige! Det här minst sagt heta meddelandet har sänts från STCC till Svenska Bilsportförbundet:

Svensk racings framtid är hotad

Svenska Bilsportsförbundets ordförande KG Schildts och dess förbundsdirektör Tomas Janssons agerande hotar framtiden för racing i Sverige.

I en intervju i tidningen Bilsport hävdar KG Schildt att racingsäsongen för STCC 2013 hotas. Orsaken anges vara att giltigt avtal mellan STCC och SBF saknas och ett nytt avtal måste undertecknas, annars blir det inga tävlingar av, enligt SBF. Genom att via massmedia på detta vis sprida en osäkerhet som drabbar de tävlande, arrangörer och alla andra berörda, många av dem medlemmar i SBF, är ytterst beklagligt.

STCC har ett giltigt avtal med Svenska Bilsportförbundet som innebär att företaget ska arrangera svenska mästerskapen i S2000 eller annan standardvagnsklass i dess ställe.

SBF menar att den biltyp som från och med nästa säsong kommer att ersätta det tidigare reglementet inte omfattas av avtalet då det inte är en standardvagnsklass.

STCC, TTA, och de stora teamens uppfattning är, och har sedan tidigare varit, att det reglemente som togs fram av TTA till säsongen 2012, och som nu blir det nya STCC-reglementet, är ett standardvagnsreglemente.

När nu den långvariga konflikten mellan STCC och TTA har fått en lösning som innebär att svensk motorsport återigen står enad, då öppnar SBF inte bara upp en ny konflikt, man väljer också att gå ut i media då frågan i stället borde ha hanterats konfidentiellt parterna emellan.

Som ytterligare exempel på den omdömeslöshet som präglar förbundsordförandens utspel i Bilsport nämner han också att förbundet löste 35 av de 36 punkter som stod på agendan i förhandlingarna mellan STCC och TTA. Förutom att parterna var överens med SBF om att detaljer från förhandlingarna skulle hållas konfidentiella så överensstämmer detta påstående illa med verkligheten. SBF saknade agenda och var dåligt förberedda inför mötet. Merparten av alla frågor löstes av parterna utan SBF:s inblandning.

Schildt hävdar i Bilsport att parterna i förhandlingen mellan STCC och TTA framförde önskemål om att tre miljoner av förbundets medel skulle användas för att lösa ut avtal. Detta är en ren lögn. Vi bad förbundet överväga om någon del av den miljon som årligen betalas i royalty under några år kunde sättas ner till ett lägre belopp för att hjälpa samgåendet ekonomiskt. Förbundet har uppburit ersättningar i miljonklassen från STCC i mer än 10 år utan någon motprestation. Tack vare bl.a. STCC har våra banor kunnat utvecklas och förbättras. Detta är näppeligen förbundets förtjänst. Schildt framställer detta som att tre miljoner skulle tas ur förbundskassan vilket är att förvränga sanningen.

Till sist, då det gäller Schildts uttalande i Bilsport – det ser väldigt illa ut när SBF:s ordförande yttrar sig nedlåtande om en av svensk motorsports främsta företrädare genom tiderna, tillika medlem i SBF, Picko Troberg. Picko har i högre grad än SBF medverkat till att en lösning mellan STCC och TTA har blivit möjlig och han är fortfarande att räkna med i kraft av chef för ett team som kommer att köra STCC nästa säsong.

Men det är inte bara artikeln i Bilsport som har fått oss att reagera. Förbundets agerande i liknande frågor har under en tid alltmer tenderat att präglas av maktfasoner.

I våras, tre dagar före TTA-seriens premiär, meddelade direktör Jansson arrangören att det inte fanns ett tävlingstillstånd förrän ett avtal helt dikterat av förbundet var påskrivet.

Schildt och Jansson följer nu upp detta genom att meddela STCC följande: ”Det blir inga tävlingar 2013 om inte STCC skriver på ett av SBF ensidigt författat tilläggsavtal som enbart belastar STCC.” Dessutom påpekar direktör Jansson i brev till STCC att företaget inte har rätt att förhandla med samarbetspartners förrän ett nytt avtal är undertecknat.

Det är hård kritik som vi i detta brev riktar mot Svenska Bilsportförbundets ledning men det sätt som SBF enväldigt och med tveksamma metoder försöker diktera villkoren för att få arrangera tävlingar, innebärandes årliga avgifter till förbundet på mellan 1 och 2 miljoner kronor, utan någon som helst motprestation, rimmar illa med den verklighet som annars gäller för kommersiella aktörer på en fri marknad.

Vi vänder oss också mot det sätt som SBF självsvåldigt gått ut i media och därigenom allvarligt riskerar att skada svensk motorsports framtid. Det är oacceptabelt och omdömeslöst och till stor nackdel även för de egna medlemmarnas intressen.

Är den svenska bilsporten beredd att förutsättningslöst granska om Schildts och Janssons agerande är förenligt med bilsportens grundtankar?

Är svensk bilsport beredd att ge förbundsstyrelse och organisation direktiv att arbeta i enlighet med god affärssed för att möjliggöra racingens överlevnad och framtid på elitnivå i Sverige?

SBF håller med sitt agerande på att marginalisera sin betydelse som en stark samarbetspartner för de kommersiella aktörer som är aktiva inom bilsporten. Det är en utveckling som är mycket oroväckande och som kan få stora negativa konsekvenser för motorsporten i Sverige.

Undertecknat

Greger Petersson

TTA AB

Rickard Pålsson

STCC AB

Christer Johansson

Racingmentor, deltog i förhandling mellan STCC/TTA/SBF som oberoende part.