Värstingen McLaren P1 GTR blir gatlegal

Nu kan ägare till banbilen McLaren P1 GTR konvertera superbilen till gatbruk via brittiska Lanzante Motorsport.

När McLaren F1 tog hem segern i Le Mans 24-timmars på första försöket 1995 kördes den bilen under Lanzante Motorsport-flagg. Sedan dess har företaget haft god kontakt med McLaren och de har ofta utfört arbeten på F1:or.

Nu riktar de dock in sig på modernare produkter från McLaren när de ska erbjuda ägare till P1 GTR, som i nuläget endast är avsedd för bankörning, att konvertera den för att bruka på gatan.

Totalt har McLaren redan sålt cirka fyrtio P1 GTR och kravet för att köpa banbilen är att kunder redan äger en ”vanlig” P1. Frågan är dock varför kunden i fråga kan tänkas behöva två P1:or avsedda för gatbruk.

Exakt vilka förändringar som krävs för att göra P1 GTR gatlegal beror på var i världen ägaren tänker bruka bilen. Varje order blir således en specialbeställning vilket troligtvis innebär att varje konverterad kommer att bli unik.

Oavsett vilka förändringar som krävs vidhåller dock Lanzante att P1 GTR fortsatt kommer att positionera sig över P1 med högre effekt, bättre prestanda och aggressivare aerodynamik.

Huruvida McLaren kommer vara inblandade i konverteringen framgår inte i nuläget, men eventuellt kommer de att skicka personal från sin MSO, McLaren Special Operations, för att assistera Lanzante. Första P1 GTR-konverteringen är planerad att dra igång senare i år.