Foto: Pokémon/ViganHajdari

Pokémon Go tros ligga bakom 145 000 trafikolyckor – under bara fem månaders tid

Antalet dödsolyckor i USA har ökat de senaste åren. Det har fått forskare att studera olycksstatistiken och slutsatsen de kommit fram till är att mobiltelefonen är den stora boven – och spelet Pokémon Go.

Antalet dödsolyckor i amerikansk trafik sjönk under flertalet år, men 2011 blev en negativ vändpunkt. Dödsolyckorna ökade igen och många experter har skyllt på det allt mer utbredda användandet av mobiltelefoner i samband med bilkörning.

Två professorer vid Krannert School of Management vid Purdue University i West Lafayette i Indiana, Mara Faccio och John J. McConnell, bestämde sig för att djupdyka i olycksstatistiken för delstaten Indiana sett över en 18-månadersperiod (från och med 1 mars 2015 till och med 30 november 2016). Det intressanta med denna period är att drygt två tredjedelar in i den, närmare bestämt den 6 juli 2016, släpptes mobiltelefonbaserade spelet Pokémon Go som laddades ned fler än 100 miljoner gånger – bara under första månaden.

De båda professorerna kom, baserat på olycksstatistiken i Tippecanoe County i Indiana, fram till att olycksfrekvensen i närheten (inom en radie av 100 meter) av ett så kallat PokeStop ökade med 26,5 procent jämfört med utanför området. De jämförde med andra geografiska områden och såg att statistiken visade liknande siffror även där.

Deras slutsats, översatt till hela USA, är att Pokémon Go ökade antalet trafikolyckor med 145 632 stycken, antalet trafikskadade personer med 29 370 stycken och antalet trafikdöda med 256 stycken – bara under de knappa fem månader som undersökningen avser (6 juli-30 november 2016).

Denna ökade olycksfrekvens på grund av Pokémon Go har, enligt professorernas uppskattning, kostat det amerikanska samhället mellan 16,8 och 61,2 miljarder kronor extra.