Tesla-chefens tågprojekt – en vild vision

Tågkapslar som svävar på luftkuddar, i nära överljudsfart, i ett rör på pyloner. Det låter som science ficition, och är väl även lite det, men det är i alla fall Tesla-chefen Elon Musks idé om höghastighetståg i Kalifornien.

Det var när planerna på höghastighetsjärnväg mellan de två kaliforniska miljonstäderna Los Angeles och San Fransisco presenterades som Teslachefen och -grundaren Elon Musk såg sig nödgad att starta sitt nya projekt, kallat Hyperloop. Det höghastighetståg som planeras kommer nämligen bli ett av de långsammaste och dyraste i världen, vilket inte Musk ansåg vara bra i en region (med bland annat Silicon Valley) där många stora teknikföretag har sin hemvist.

Vi kunde berätta om huvudplanerna bakom idéerna redan för några veckor sedan, men nu har Elon Musk alltså släppt mer detaljer om sin vision för höghastighetstransport i Kalifornien. Och det är verkligen vilda planer, snarast som hämtade ur en bok som beskrev framtiden på typ 1960-talet. Och hade inte Elon Musk haft en historik av flera lyckade företagsprojekt bakom sig hade det nog snabbt avfärdats som extremt orealistiska och alltför vidlyftiga planer. Vidlyftiga är de nog i ärlighetens namn fortfarande, men ändå intressanta.

I det långa rapportdokumentet man släppt, formaterat enligt ingenjörsstandard, beskrivs hur ”kapslar” ska flyga fram i nära överljudshastighet (Mach 0,91 eller 1 220 km/h i rådande förutsättningar) i rör på mellan sex och 30 meters höjd över marken. En fläkt monterad i fronten av varje kapsel ska både hjälpa till att övervinna fysikaliska svårigheter med att uppnå höga hastigheter i trånga rör och ge en luftkudde under kapseln att sväva på i röret. Enligt planerna ska även projektet bli bra mycket billigare än det tilltänkta, mer konventionella, höghastighetståget – och kräva endast omkring en tiondel av kostnaden. En konceptskiss av en kapsel visas på bilden ovan.

Om du tycker det låter intressant, och vill grotta ner dig i projektet (eller bara fascineras av de science-fiction-liknande planerna), kan du läsa den 57 sidor långa förstudierapporten på den externa länken nedan. Du som är ingenjörsutbildad (eller bara djupare intresserad) kan också ta och leta fram lite formelsamlingar och titta närmare på de beräkningar i bland annat termodynamik som redovisas i rapporten. Övertecknad kanske ämnar göra det, när tid finns.

Om du efter att ha läst rapporten känner dig villig att hjälpa till eller ge feedback, så är även projektet öppet för det. Planen är nämligen att Hyperloop ska vara ett open-source-projekt. Mer specifikt behövs ytterligare jobb bland annat gällande kontrollmekanismen för kapslarna, utformning av hållplatser, jämförelse med den mer beprövade maglev-tekniken samt tester av prototyper.

Hyperloop Alpha – rapport på förstudie (engelska)