VW-ägda MAN har utsläppsfuskat under flera år

Inte bara Volkswagen har systematiskt fuskat sig till godkända utsläppsvärden på dieselmotorer. Även MAN Diesel & Turbo har planmässigt manipulerat förbruknings- och utsläppssiffror för att nå upp till ställda krav.

Det är inte bara dieselbilar som har manipulerats för att uppnå godkända utsläppssiffror. Även MAN Diesel & Turbo har fuskat med sina dieselmotorer för marint bruk. Det uppger danska branschsajten ShippingWatch.dk som har fått ta del av intressant dokumentation som sträcker sig flera år bakåt i tiden.

MAN:s fusk berör också manipulation av programvara för att uppvisa bättre värden än vad som egentligen är fallet, precis som Volkswagen har gjort under flera år, men tillvägagångssättet skiljer sig dock en aning.

MAN, som har Volkswagen som majoritetsägare sedan 2011, har sedan strax efter millennieskiftet och fram till 2011 lurat kunder genom att i sina egna testmiljöer, där förbrukning och utsläpp officiellt mäts, manipulera den mjukvara som presenterar mätdatan. På så vis har de kunnat uppvisa siffror som ligger i nivå med de krav kunderna har ställt, trots att motorerna i själva verket har förbrukat och släppt ut mer.

Mjukvaran innehöll en extra programkod som de anställda kunde aktivera för att lyckas vid redovisningen.

Att fiffel pågick började uppdagas under 2009 när en ny chef tog över vid berörd avdelning. Interna undersökningar påbörjades och tyska myndigheter kopplades in i ärendet. Det resulterade i rättsliga påföljder och regiondomstolen i Augsburg dömde under 2013 MAN till bland annat skadestånd och bötesbelopp. Totalt har bedrägeriet hittills kostat MAN motsvarande 475 miljoner kronor.

Norska gastankrederiet I.M. Skaugen har nyligen stämt MAN Diesel & Turbo på 400 miljoner norska kronor, vilket är ungefär motsvarande summa i svenska kronor. De anser sig ha blivit lurade då de fått sex medelvarviga fyrtaktsmotorer levererade under 2002 och 2003 som hade märkbart högre förbrukning än den som MAN utlovade. MAN Diesel & Turbo har för norrmännen medgett att de fuskat men har också ställt motkrav.