Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator

Sverigecykeln – så mäter vi bilars bränsleförbrukning

Teknikens Värld införde från och med 2007 ytterligare ett moment i våra unika biltester – Sverigecykeln. Vår nya mätmetod visar att biltillverkarnas uppgivna bränsleförbrukningssiffror sällan stämmer med verkligheten.

Sverigecykeln test av förbrukning

Hur ofta har inte du som bilägare blivit förundrad över att din bil slukar betydligt mer bränsle än det som biltillverkarna uppger i den så kallade EU-cykeln? Teknikens Världs testlag kör årligen åtskilliga 10 000-tals mil i nya bilar under varierande förhållande och sällan, om än ens någon gång, når vi ner till de (lågt) ställda förbrukningssiffror som utlovas i tillverkarnas faktablad.

Under ett biltest mäter Teknikens Värld något vi kallar ”testförbrukning”. Det är den faktiska förbrukning för det specifika testet, vid ett jämförelsetest är det då relativt enkelt att jämföra testbilarna eftersom de körs under liknande omständigheter. Samtidigt är testförbrukningen inte direkt jämförbar med andra testade bilar eftersom testbilarna körs under olika förhållanden, vid varierande väderlek och under årets alla årstider.

För att uppnå en rättvis mätmetod införde Teknikens Värld från och med nummer 1/2007 den så kallade Sverigecykeln där vi själva mäter bränsleförbrukningen utefter hur en bil körs och används i vårt land. Sverigecykeln är utvecklad tillsammans med Lundblad Motor & Service AB i Stockholm och ska i möjligaste mån likna vanlig bilkörning, inte något som efterskapats i en steril laboratoriemiljö och som inte stämmer med verkligheten. Utrustningen vi använder är en vägsimulator, en så kallad ”rullande landsväg”. Detta innebär att körförhållandena är jämförbara året om, samt att vi har möjlighet att testa om och om igen under samma omständigheter i vår vägsimulator från tyska MAHA.

Lars Wedin på Sun Maskin & Service AB i Karlstad, som importerar MAHA-anläggningarna till Sverige, styrker våra förhoppningar om att efterlikna verkligheten i möjligaste mån.

– Tekniken med vägsimulator är ett sätt att beskriva verkligheten, förklarar Wedin. Simulatorns exakthet och möjlighet till repeterbarhet gör det enkelt att beskriva förbrukningen. Samtidigt måste man ha i åtanke att metodens noggrannhet i sin helhet är cirka fem procent.

Sverigecykeln består av ett antal accelerationer och retardationer samt stillastående pauser som är lika för samtliga testbilar.

Hela Sverigecykeln är på tio minuter och 20 sekunder och testet körs minst två gånger vid varje testtillfälle. Mängden bränsle som går åt mäts antingen med flödesmätare eller vägs på våg.

LÄS OCKSÅ

Så mycket drar bilen i verkligheten (enligt Sverigecykeln)

Så fuskar biltillverkarna vid test av bränsleförbrukning